НАВЧАЛЬНО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР НВО «АВІА»
Навчально-тренажерний центр (НТЦ) «АВІА» — структурний підрозділ у складі НВО «АВІА». Основне завдання центру — навчання льотного та інженерно-технічного складу, який експлуатує вертольоти Мі-17В, Мі-8МТВ, Мі-171 та Мі-17В-5, і проведення тренажерної підготовки всіх видів. Додатково центр забезпечує випробування продукції, що випускається, і бере активну участь у розвитку та вдосконаленні тренажерів.

Навчання льотного складу проводиться на комплексних пілотажних, льотних і процедурних тренажерах вертольотів Мі-17В, Мі-171, Мі-17В-5. Всі тренажери встановлені на шести-ступеневі системи рухомості фірми MOOG, мають 8-ми канальну систему візуалізації останнього покоління і відповідають вимогам до комплексних пілотажних тренажерів рівня D, згідно з CS FSTD (H) 2012.

НАВЧАЛЬНО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР НВО «АВІА»

До складу НТЦ входять 5 багатофункціональних класів для теоретичної підготовки льотного та технічного складу, які експлуатують вертольоти Мі-17В, Мі-8МТВ, Мі-171, і новий клас по вертольоту Мі-17В-5.

Обладнання кожного класу складається з:

1. Процедурного тренажера вертольоту.
2. Автоматизованої навчальної системи, призначеної для самостійного теоретичного навчання з усіх питань, пов'язаних з експлуатацією і пілотуванням вертольоту.
3. Спеціалізованих тренажерів функціональних систем вертольоту.
4. Навчальних стендів і плакатів з конструкції вертольоту.
5.Реальних макетів основних вузлів і агрегатів вертольоту.

Заняття на процедурному тренажеріЗаняття на процедурному тренажеріЗаняття в навчальному класіЗаняття в навчальному класіЗаняття на процедурному тренажеріЗаняття на процедурному тренажері
Навчальний класНавчальний класНавчальний класНавчальний класНавчальний класНавчальний клас


Навчання льотного складу на сучасних інтегрованих навчально-тренувальних комплексах (НТК) вертольотів дозволяє підняти рівень підготовки екіпажів на якісно новий рівень і істотно підвищити безпеку польотів.

Сучасна технічна база в комплексі з високопрофесійним складом викладачів і інструкторів дозволяє в стислі терміни отримати глибокі знання навчального матеріалу, міцні практичні навички в пілотуванні вертольоту та експлуатації всіх його бортових систем, а також дій екіпажу в простих, складних і аварійних ситуація. НТК вертольоту кардинально збільшує ефективність навчання і освоєння складної авіаційної техніки.

До складу навчально-тренувального комплексу НВО "АВІА" в м. Кременчуці входять найновітніші технічні засоби навчання:
 - комплексний пілотажний тренажер з 6-ти ступеневою системою рухомості (FFS level D), льотний (FTD level 3) і процедурний (FNPT level 3) тренажери вертольоту Мі-171 у цивільному і військовому варіантах;
 - комплексний пілотажний тренажер з 6-ти ступеневою системою рухомості (FFS level D) і процедурний тренажер (FTD level 3) вертольоту Мі-17В-5 у військовому варіанті;
 - льотний (FTD level 3) і процедурний тренажер (FNPT level 3) вертольоту Мі-17В (Мі-8 МТВ);
 - 5 повнофункціональних навчальних класів, обладнаних автоматизованою навчальною системою, комплектом стендів-тренажерів функціональних систем вертольоту, навчальними макетами основних вузлів і агрегатів вертольотів Мі-171 і Мі-17 і Мі-17В-5.

На базі навчально-тренажерного центру НВО «АВІА» Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, за участю ДК "Укрспецекспорт", проводить навчання військового льотного і інженерно-технічного складу, який експлуатує вертольоти Мі-17, Мі-171 та їх модифікацій. Навчання проводиться російською, англійською та іспанською мовами.

Наприкінці 2015 року завершилися сертифікаційні випробування тренажерів FFS та FNPT Мі-8МТВ (Мі-17-1В), Мі-171 та Мі-17В-5 (Мі-172) в навчально-тренажерному центрі НВО "АВІА", які з червня 2014 року проводила Державна авіаційна служба України.

За результатами кваліфікаційних випробувань шести тренажерам були присвоєні вищі кваліфікаційні рівні: для трьох комплексних пілотажних тренажерів FFS - Level D і трьох процедурних тренажерів FNPT- Level 3 MCC. Кваліфікаційні випробування проходили на відповідність двом вимогам — правилам сертифікації авіаційних тренажерів в Україні (заснованих на JAR FSTD (H)) і кваліфікаційним специфікаціям Європейського агентства з безпеки польотів EASA CS-FSTD (H) 2012.

Державна авіаційна служба України також видала НВО "АВІА" відповідні сертифікати та допуски на використання тренажерів у навчальному процесі. У жовтні 2015 року Державна авіаційна служба України видала НВО "АВІА" сертифікат TRTO на навчально-тренажерний центр.

У лютому 2018 року Державна авіаційна служба України видала навчально-тренажерного центру НВО "АВІА" сертифікат на підготовку з Авіаційної Безпеки (АБ) льотних екіпажів.

НАВЧАЛЬНО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР НВО «АВІА»

Навчання проводиться по затвердженим програмам підготовки.

Після закінчення тренажерної підготовки видається сертифікат від імені Державної авіаційної служби України.
При підготовці військового льотного складу видається сертифікат Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

За останні 8 років в навчально-тренажерному центрі ТОВ НВО "АВІА" пройшли навчання понад тисячу льотчиків і бортінженерів військової авіації з 15 іноземнних країн, а також льотний склад Збройних Сил України.

Навчально-тренажерний центр ТОВ "НВО" АВІА "призначений для навчання і тренування членів льотних екіпажів та інженерно-технічного складу з використанням найсучасніших технічних засобів навчання:

- комп'ютерної автоматизованої навчальної системи;
- процедурного тренажера вертольоту;
- комплексного пілотажного тренажера вертольоту;
- спеціалізованих тренажерів функціональних систем.

Навчально-тренажерний центр ТОВ "НВО" АВІА "призначений для навчання і тренування членів екіпажу з використанням сучасних концепцій навчання:
 - LOFT (Line Oriented Flight Training) тренування в реалістичних умовах і в реальному масштабі часу;
 - CRM (Crew Resource Management) управління ресурсами екіпажу, методи обміну інформацією та взаємодія членів екіпажу.

Велика кількість навчальних класів та наявність трьох тренажерних комплексів дає можливість одночасно проводити навчання кількох груп на різних мовах викладання і за різними програмами. Проведення теоретичної та тренажерної підготовки проводиться англійською, іспанською та російською мовами.
Штат НТЦ складається з досвідченого та висококваліфікованого інструкторсько-викладацького персоналу.
Інструкторський склад НТЦ має багатий льотний досвід. Середній наліт кожного інструктора на реальних вертольотах складає понад 8000 годин в різних кліматичних умовах і різних регіонах земної кулі.Заняття в навчальному класіЗаняття в навчальному класіЗаняття в навчальному класіЗаняття в навчальному класінавчальний клас вертольоту Мі-17 в Навчально-тренувальному центрі фірми CONCORD XXI в Алабамі, СШАнавчальний клас вертольоту Мі-17 в Навчально-тренувальному центрі фірми CONCORD XXI в Алабамі, СШАЗаняття в навчальному класіЗаняття в навчальному класіЗаняття в навчальному класіЗаняття в навчальному класіЗаняття на процедурному тренажеріЗаняття на процедурному тренажері
Заняття в навчальному класіЗаняття в навчальному класіЗаняття в навчальному класіЗаняття в навчальному класіЗаняття в навчальному класіЗаняття в навчальному класі